De draad weer oppakken Gerda Empower Your Life

Privacyverklaring


Persoonsgegevens die worden verwerkt

EmpowerYourLife kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EmpowerYourLife, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EmpowerYourLife verstrekt.
EmpowerYourLife kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw email adres
  • uw IP-adres
  • uw Nota/betaal gegevens

Waarom EmpowerYourLife gegevens nodig heeft: 
EmpowerYourLife verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan EmpowerYourLife uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening.
Hoe lang EmpowerYourLife gegevens bewaard: In het kader van een professionele behandelrelatie zal EmpowerYourLife de gegevens van u moeten archiveren. EmpowerYourLife moet u kunnen bereiken om bijvoorbeeld, een nota voor geleverde diensten te kunnen sturen, een behandelhistorie beschikbaar te hebben. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van EmpowerYourLife mag verwachten, dat wij alle, voor u relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie ten alle tijden, maar wel binnen het redelijke tijd, direct beschikbaar hebben. EmpowerYourLife in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig financieel dossier beschikbaar te hebben voor de belastingdienst.
Delen met anderen: EmpowerYourLife verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
In kaart brengen website bezoek: Op de website van EmpowerYourLife worden geen bezoekgegevens bijgehouden.Google Analytics EmpowerYourLife maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe veel gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van EmpowerYourLife bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer ( IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan EmpowerYourLife te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk voor wordt verplicht, of voor zover deze gegevens door derden namens Google worden verwerkt.  EmpowerYourLife heeft hier geen invloed op. EmpowerYourLife heeft Google geen toestemming gegeven om via EmpowerYourLife verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@www.empoweryourlife.nl   EmpowerYourLife zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen EmpowerYourLife neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EmpowerYourLife maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EmpowerYourLife  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@www.empoweryourlife.nl .
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:  

G.B. Stasse  
Woldweg 145-C   9606 PC 
Kropswolde
Tel:06 12 17 12 23